Høsten 2022 er det syv år siden Konsulentselskapet Ensō ble stiftet. I dag er vi en broket flokk på 27 mennesker som er like forskjellige som vi er like, men ikke flere enn at alle kjenner alle. Vi er blant venner og kan være oss selv når vi møtes faglig og sosialt. Folka våre digger hvordan vi gjør ting og betingelsene for å jobbe her. De fleste av oss kan rett og slett ikke tenke seg et bedre sted å jobbe enn i Ensō.

Vi er en kompetent gjeng som alle er i oppdrag, kontinuerlig. Vi får strålende tilbakemeldinger på folka våre fra kundene, både faglig og personlig. Ja, det hender at kundene bruker våre konsulenter som mal når de ser etter flere folk. Vi har godt belegg for å kunne si at Ensō er "Mennesker du vil jobbe med!".

Alt er vel og bra med andre ord! Ingen grunn til å endre noe her?

Fra venstre: Johannes, Arlene og Trude

Vel, saken er at vi har endret oss hele tiden, fra dag én, for å bli det selskapet vi er i dag.

Utover det kontinuerlige arbeidet med å forbedre oss i takt med at vi vokser og blir mer etablerte, tvinger endringer seg også frem som følge av

  • markedet og en stadig mer tilspisset konkurranse om de folka vi gjerne vil jobbe med
  • de ansattes kollektive forventninger og preferanser som en funksjon av individene vi vokser med
  • endringer i omgivelsenes krav, enten regulatoriske eller til samfunnsansvar

Og om vi ikke må endre oss som følge av interne og eksterne faktorer, så søker vi også endring

  • som et ledd i å utfordre oss selv på antagelser og "vedtatte sannheter"
  • for å unngå å bli for satt, bedagelig, kjedelig, passiv og bakpå
  • fordi alt som er "vel og bra", er det til det ikke er det lenger

Uansett hvor tilfredse eller endringskåte vi er; de fleste endringene ligger foran og ikke bak oss.

Høsten 2021 gjennomførte vi en identitets-/"finne oss sjæl"-/"finne vår sjel"-samling med alle ansatte. Kort oppsummert var vi enige om at menneskene i Ensō er vårt virkelige fortrinn, engasjerte fagfolk som trives i lag, i et selskap som er et feiende fint sted å jobbe. Vi var like enige om at vi ikke makter å kommunisere disse tingene særlig godt til omverdenen, være seg på nettsider, i sosiale medier eller andre kanaler. 

Samtidig kom vi til den opplagte erkjennelsen at vi også er individer med ulike behov og preferanser, og derfor ikke nødvendigvis kan beskrive menneskene som jobber her etter én lest. Men vi kan fremheve vårt viktigste konkurransefortrinn, folka våre.

De nye nettsidene du ser her, er bare én av en evigvarende rekke med endringer for Ensō. Vi mener sidene bedre reflekterer hva Ensō er, ved å fortelle litt mer om hver enkelt av oss, uten å tvinge alle til å være mer private enn de ønsker. For selv om vi ønsker å vise hvem alle disse menneskene du ønsker å jobbe med er, må vi alltid ta hensyn til og respektere at ikke alle er like.