Vi bruker informasjonskapsler for statistikk og informasjon om besøkendes samhandling med nettsiden vår.

Allsidige eksperter

Våre konsulenters personlige egenskaper og faglige styrker, kombinert med mange års erfaring i ulike roller og leveranser, gjør at vi i sum tilbyr et bredt spekter med tjenester.

De fleste av konsulentene er multidisiplinære og inntar flere roller eller leverer flere tjenester i ett og samme oppdrag.

Uavhengig av rolle, har våre konsulenter det til felles at du alltid kan rådføre deg med dem.

Rådgivning

En konsulent fra Ensō er så mye mer enn ren bemanning eller arbeidskraft. Vi er eksperter og bruker vår erfaring og kompetanse til å rådgi våre kunder om alt fra IT-strategi, utviklingsprosesser, AI og sikkerhet, til arkitektur, sky, teknologivalg og kodepraksis.

 • Strategi og styring

 • Analyser, kvalitetssikring og evaluering

 • Løsnings- og metodevalg
  Arkitektur- og teknologivalg

Teknologiledelse

Majoriteten av våre konsulenter har lang erfaring, kompetanse og personlig egnethet til å ta ledende roller hos våre kunder. Det være seg som prosjektledere, prosessledere, produkteiere, team- eller tech leads.

 • Prosjekt- og prosessledelse

 • Produkteierskap og bindeledd mellom forretning og IT

 • Team og teach leads

Arkitektur

Vi har konsulenter som kan ta ansvar for arkitekturarbeidet på ulike nivåer. Alt fra virksomhetsarkitektur med TOGAF som rammeverk, og helt ned til hvordan infrastrukturen skal se ut for å ivareta sikkerhet, skalerbarhet og kontinuerlig utvikling.

 • Virksomhetsarkitektur

 • Løsningsarkitektur

 • Teknisk arkitektur

Utvikling

Alle konsulenter i Ensō har bakgrunn som utviklere, og mange av oss er eksperter i faget. Vi har ekspertise både full-stack, front-end og back-end. Mange er dessuten særdeles dyktige i flere språk og rammeverk, som for eksempel .NET, C#, Java, JS, TS, React, Golang, Python og Rust.

 • Full-stack utvikling

 • Front-end utvikling

 • Back-end utvikling

Skymigrering og modernisering

Flere av Ensōs konsulenter jobber med migrering av kundens IT-porteføljer til skyen, fra mulighetsstudier og migreringsstrategi, via etablering av plattform og infrastruktur, lift-and-shift og modernisering av applikasjonene.

 • Mulighetsstudie + kost/nytte
  Sky- og migreringsstrategi

 • Infrastruktur og nettverk
  Tilrettelegging for DevOps

 • Lift-and-shift
  Modernisering

AI og automatisering

Vi har ekspertisen til både å utføre mulighetsstudier for, lede og implementere AI-støttede løsninger for kundene våre. Vi kan bistå fra idéstadiet til ferdig produkt, til interne såvel som eksterne formål.

 • Mulighetsstudie + kost/nytte

 • Utvikle AI-støttede produkter med ML og LLM

 • ETL og Data Engineering

Sikkerhet

Vi prioriterer å ivareta sikkerheten i løsningene vi designer og bygger for kundene våre. Flere av våre konsulenter er security champions og har full kontroll på OWASP Top Ten. Hvis vi finner sikkerhetshull i løsningene til kundene våre, gjør vi tiltak for å utbedre dem.

 • Evaluering av arkitektur og kode

 • Implementering av sikkerhet i arkitektur og kode

 • Identity og autentisering