Tradisjon tro så planlegger vi hele neste år tidlig i Ensō. Dette er for å gi de ansatte forutsigbarhet, og mulighet til tidlig å kunne planlegge slik at man får deltatt på mest mulig.


Vi håper virkelig at vi kan få gjennomført mest mulig av det som er planlagt, men det får vi se på etterhvert som Covid-19 skrider videre.