Ensō sitt årshjul for 2022

Tradisjon tro så planlegger vi hele neste år tidlig. Dette for å gi alle den beste muligheten til å kunne delta på så mye som mulig. Vi har mange familier blant våre ansatte og jo tidligere man kan få ting inn I familiekalenderen, jo større er muligheten for at man får deltatt.

Ingen må være med på alt, men jo mer man er med på jo mere blir man en del av kulturen. Som selskap ønsker vi at alle skal kjenne hverandre og da må man møtes.

Utover disse planlagte aktivitetene har vi også flere ad-hoc møter. Vi har kaffemøter (#do-nut-be-stranger) på kryss og tvers samt lunsjer flere ganger igjennom året, både mellom enkelte konsulenter og de ulike kundeteamene.