Tradisjonen tro så planlegger vi alle faste aktiviteter for neste år tidlig.

Mange av våre ansatte har familie og jo tidligere man har mulighet til å sette av datoene i kalenderen sin, jo bedre er det for å få ting til å gå i hop.

Vi har ikke noen krav om at alle skal være med på alt, men jo mer man kan delta på jo bedre vil man bli kjent med sine kollegaer.