På initiativ fra en av vårekonsulenter startet vi våren 2019 med såkalte donut-møter, og har holdt detgående siden. Møtene organiseres av en bot i Slack: https://www.donut.com/

Boten trekker ut deltakere til 1:1-møter med hverandre i et mønsterhvor alle får møtt alle, og avvikles som oftest over en lunsj eller etkafebesøk. Hyppigheten for møtene er konfigurerbar, men vi synes hvertredje uke er et passe intervall. 

Donut-boten gjør at konsulenter som ikke snakkes så mye ihverdagen blir bedre kjent, og har blitt etviktig verktøy i å styrke samholdet i selskapet ytterligere.

Vi anbefaler dette også for team hos kundene våre, som ofte ersammensatt av ansatte og konsulenter fra ulike selskap. Ved å styrke relasjonenemellom team-medlemmene, kan man øke team-følelsen og samarbeidsevnen, med bedreleveranser som resultat.