«Spenningen starter når det ukjente begynner»

#ensofied