Som sponsor har vi fått egen landingsside som beskriver oss som selskap. Tar den også inn her for de som er nysgjerrige.

Kode24

Konsulentselskapet Enso er mennesker du vil jobbe med

Vi er en gjeng seniorkonsulenter innenfor utvikling og rådgivning som bryr oss om kunden og hverandre.

Vi har ulike bakgrunner, interesser, kompetanser, preferanser og behov. Men det vi har til felles er verdiene våre, høy faglig og sosial kompetanse, og forventningene til hva Enso skal være for oss, som individer og i fellesskap.

Vi har godt belegg for å si at vi skiller oss ut med vårt fokus på mennesker og relasjoner. Dette gjør at vi bryr oss mer om hverandre, og skaper sterke bånd som gjør det mer meningsfullt å jobbe akkurat i Enso.

«Vi jobber med kontinuerlig forbedring, innføring av nye features og skroting av ting som har mistet sin funksjon.»

Kontinuerlig selskapsutvikling

Enso drives etter samme prinsipp som vi predikerer at kundene skal drive sin utvikling, som et produkt og ikke et prosjekt.

Vi styres ikke av budsjetter og luftige mål. Vi jobber med kontinuerlig forbedring, innføring av nye features og skroting av ting som har mistet sin funksjon.

Vi skal fortsatt vokse, mest fordi vi vil ha mer av det som er bra, men ikke på bekostning av de tingene vi verdsetter høyest ved å være en del av Enso. Derfor må vi vokse med de riktige folka, folk som deler våre verdier, men som også utfyller, utfordrer og styrker oss.

Enkelt og friksjonsfritt

En av ledelsens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for at konsulentene kan fokusere på det de synes er moro; verdiskapende arbeid for våre kunder, og holde seg faglig oppdatert.

Vi sørger for at folka våre har oppdrag som tilfredsstiller preferansene deres, og at det ikke er hindringer i hverdagen de trenger å bekymre seg over. Vi lytter til hva våre ansatte sier, tar innspillene på alvor og forsøker å imøtekomme ønskene deres. Vi har en null-visjon for byråkrati, og har kun etablert regler og rutiner der hvor konsulentene selv etterspør det.