Vi er stolte av at hele 3 stk. av våre konsulenter nylig ble valgt inn i styret til Norwegian .NET User Group - NNUG. Viktig at man bidrar til kunnskapsdeling og faglig utvikling i bransjen.

Kort om NNUG:

NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.