https://spark.apache.org/Da legger vi bak oss ett nytt år som kunnskapsbedrift. I og med at kunnskap er ferskvare så har vi jevnlig fagkvelder hvor vi dykker ned i ulike temaer. Igjennom 2018 har vi hatt følgende temaer oppe på våre interne og åpne fagkvelder, i tillegg til hackaton.

Takk til alle foredragsholdere og vi gleder oss til å komme igang med Fagåret 2019. Første post er allerede planlagt med høydepunkter fra NDC-Security.

#ensofied