Denne kvelden ble brukt til å kikke litt på følgende temaer:

  • Hvordan få root tilgang på en server via exploitation av dårlig kode
  • Sikkerhets praksis med hvordan bruke Burp Suite (med mer)

Gareth gikk igjennom endel praktiske Capture the flag (CTF) eksempler, hos TryHackMe: https://tryhackme.com

Her brukte han blant annet Burp Suite på veien inn i ulike nettsteder.


Målet med slike kvelder er å gjøre våre utviklere oppmerksomme på kodesikkerhet og hva man bør unngå å gjøre.

Gareth er også en aktiv blogger, følg han gjerne for nyttig informasjon: https://www.g10s.io

#sharingiscaring