Kveldens fagkveld startet med at Arlene dro oss gjennom en workshop basert på metoden Design Thinking. Dette for å gi oss nok et verktøy i kompetansekassen.

Design Thinking er en virkningsfull metode for å komme opp med gode løsninger på komplekse problemer. Det er en ikke-lineær prosess som innebærer stor grad av idegenerering, prototyping og testing. Det er en kreativ metode som involverer alle, samtidig som prosessen er morsom og gjør at latteren sitter løst.

Mens dette pågikk hadde vi to personer fra Birgers Oterutleie som noterte seg stikkord av alt som ble sagt og gjort. I tillegg hadde vi i forkant sendt over 200 stikkord på ting som kan relateres til oss som selskap. Dette ble brukt som grunnlag for kreativ dekorasjon på en stor vegg i lokalet. Alle elementene i tegningen er basert på ord/utsagn som kan knyttes til Ensō på en eller annen måte, enten fagtermer, ting vi har gjort eller hva som er DNAet til Ensō. Sluttresultatet er rett og slett formidabelt. Vi retter en stor takk til Birgers oterutleie for at de evnet å fange opp essensen i hva som er Enso og illustrere det på en så god og morsom måte.

Vi blir ofte utfordret av andre på hva som skiller oss fra alle andre selskaper. Det er vanskelig å peke på ett konkret punkt som skiller oss fra andre, når det faktisk er summen av alle elementer som gjør oss unike. Denne tegningen fanger mye av dette, altså hva som er vårt samlede DNA