Denne gangen hentet vi inn en ekstern foreleser.

Tema for kvelden var, hva kan vi lære av krise– og gisselforhandlere?

Med en suksessrate på nærmere 100%, er politiets krise– og gisselforhandlere trygge på at anvendte teknikker, taktikk og strategi fungerer. Dette er første modul i et kurs som tar for seg overføringsverdien av politiets metoder, til aktører i næringslivet.

Espen Scavenius er utdannet krise– og gisselforhandler ved Politihøgskolen i Oslo, med videreutdanning fra Metropolitan Police College i London og Scottish Police College. Han har gjennomført rundt 200 forhandlinger, før han i perioden 2011 til 2018 var leder for politiets nasjonale krise– og gisselforhandlertjeneste (KGF). Scavenius er i dag gruppeleder for beredskap og krisekommunikasjon i Advansia.

Et gjennomgående tema for kurs i forhandling og atferdspåvirkning er å håndtere og redusere risiko. Dette kan være risiko knyttet til:

  • Relasjoner og kundeforhold
  • Avtaleinngåelser
  • Ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikasjon/krisekommunikasjon
  • Kriminelle handlinger


Målgruppen for kurset er enhver som ser verdien av tillitsbygging og gode relasjonsevner, enten internt i virksomheten eller overfor eksterne aktører—som leder eller medarbeider.