Da har vi hatt nok en fagkveld hvor vi denne gangen kikket på 2 ting.

  • Maui som blir en del av .Net 6 som kommer senere i år
  • Source Generator som er i .Net 5

Vi startet med Tobias som hadde satt seg inn i .NET Multi-platofrm App UI (Maui) som er i beta/prelease stadium med alle de utfordringene det medfører. Dette ble kunngjort på BUILD 2020 konferansen som var nå nylig. 

.NET MAUI er utviklingen av Xamarin.Forms, et plattformmobilt første rammeverk for Android, iOS og UWP. Dette er da en forbedring av kjernen i produktet og fremskynder gjengivelse av brukergrensesnitt og strekker seg fra mobil til stasjonær.

Neste innlegg kom fra Oddbjørn som har satt seg inn Source Generator som er en del av .Net 5.

Dette er ett tillegg til C# kompilator som lar C# utviklere inspisere brukerkode og generere nye kildefiler

Denne lar deg gjøre to ting

  1. Hent et kompilasjonsobjekt som representerer all brukerkode som kompileres. Dette objektet kan inspiseres, og du kan skrive kode som fungerer med syntaksen og semantiske modeller for koden som kompileres, akkurat som med analysatorer i dag.
  2. Generer C # kildefiler som kan legges til et kompileringsobjekt i løpet av kompileringen. Med andre ord, du kan gi ekstra kildekode som inndata til en samling mens koden kompileres

Når de kombineres, er disse to tingene det som gjør Source Generators så nyttige. Du kan inspisere brukerkode med alle de rike metadataene som kompilatoren bygger opp under kompilring, og deretter sende C # -kode tilbake til samme kompilering som er basert på dataene du har analysert! Hvis du er kjent med Roslyn Analyzers, kan du tenke på Source Generators som analysatorer som kan avgi C # kildekode.


#sharingiscaring