Vi får mange spørsmål om hvorfor COO i Ensō kaller seg Daglig Gjeter. 

Her skal vi forklare litt hvorfor han gjør det og hva det betyr for oss som selskap.

Selve tittelen er basert på hovedelementer fra flere ulike lederstiler.

 • Relasjonsledelse
 • Her kreves det at vi kjenner hverandre veldig godt og har åpne/ærlige samtaler hele tiden.
 • Tillitsbassert ledelse
 • Vi har tillit til at ansatte gjør kloke valg og av den grunn har vi så lite byråkrati/regler som overhodet mulig.
 • Tjenende ledelse
 • Ledelsen skal sørge for at hindringer fjernes samt at hverdagen skal oppleves mest mulig problemfri for den enkelte ansatte.

Hovedprinsippet er at ledelsen er tilstede for de ansatte og ikke motsatt.

Koblingen til begrepet gjeter er tuftet på følgende sammenligning:

En god gjeter:

 • Passer på og tar vare på flokken sin
 • Styrker de svake og syke, og leter etter de som har gått seg vill
 • Leder med hjerte og varme
 • Samler og beskytter flokken
 • Gir sitt beste for flokken
 • Leter etter de beste beitemarkene hvor flokken kan trives
 • Rydder unna hindringer så flokken beveger seg trygt og godt uten å måtte bekymre seg over omgivelsene og farer

En flokk som har en god gjeter trives, yter og har en behagelig og trygg hverdag. Når de trives, vokser de og yter på sitt maksimale. Så kan man nå bytte ut ordene gjeter med leder og flokk med ansatte i teksten.

Dette og andre ledelsesrelaterte artikler er å lese på Tom Erik sin egen blogg her frytom.org

mvh

Daglig Gjeter