Oddbjørn ble invitert som ekstern foredragsholder til Alv for å snakke om async/await

Foredraget "Async Await - Myter og Misforståelser" handlet om hvorfor async/await i .Net av og til oppfører seg helt annerledes enn hva man skulle ha trodd. Det er veldig mye som kan påvirke hvordan koden kjører, og Oddbjørn gikk her i gjennom hva som kunne påvirke hvordan C# kode kjører, og hvordan man skal kunne fikse det. Foredraget var hovedsakelig hands-on, med mer kode eksempler over powerpoint.

Det ble også tatt opp litt mer avanserte konsepter rundt asynkron kode, og hvorfor det er veldig enkelt å miste oversikten.