I løpet av de to siste årene har Konsulentselskapet Ensō vokst fra fire til 20 ansatte med spesialistkompetanse innen både .NET og Java. Det Oslo-baserte selskapet har i dag utelukkende en egen kundemasse med flere store kunder innen bank og finans. De opplever en stadig økende etterspørsel etter kompetanse innenfor digitalisering, og konsulenter som kan levere hele veien fra kravspesifikasjon via utvikling til forvaltning. Konsulentene leies ut på lange kontrakter og inngår i kundenes team.

PERSONLIGHET
I en bransje i kontinuerlig utvikling og med stor etterspørsel og pågang av utfordrende oppdrag, er det viktig å hele tiden ha kapasitet til å gå inn i nye oppdrag. Derfor ansetter selskapet nye IT-arkitekter, -utviklere, prosjektledere og rådgivere fortløpende.

Det er ingen hemmelighet at kampen om de beste IT-hodene er tøff.
– Likevel har vi klart å få veldig flinke folk til å flytte på seg. Da er det gjerne folk som har vurdert å bli selvstendige konsulenter men ser verdien av vårt sosiale og faglige nettverk, eller seniorer hos større konsulenthus, som søker mindre forhold hvor de kan utgjøre en forskjell og ikke forsvinner i mengden, sier daglig leder Håvard Fosse.

For Ensō handler gode medarbeidere om mer enn høy kompetanse og effektivitet.
– Vi ser på de ansatte som mennesker, ikke ressurser. Folk som kan levere på mer enn det faglige området, som har en personlighet som gjør at man fungerer sosialt og bidrar som menneske, både hos kunden og internt - de leter vi etter, forteller Fosse.

UPRETENSIØST
Ensō har et stort fokus på individuelle behov og mål, kompetanseutvikling og mellommenneskelige relasjoner – kort og godt at de ansatte skal trives og vokse både i selskapet og ute hos kunden. Han mener det er viktig at medarbeiderne deler selskapets verdier. Dette innebærer både en lidenskap for faget og den faglige utviklingen, men også et ønske om å delta aktivt i selskapsbyggingen og det sosiale.

– Vi sendte en ny konsulent til en kunde, som erstatning for en av våre medarbeidere som gikk i foreldrepermisjon. Jeg traff kunden en stund etter og spurte hvordan det gikk. Han var strålende fornøyd og kunne fortelle at konsulenten hadde reparert toalettet på sin andre arbeidsdag. Snakk om å levere mer enn det kunden forventer! Det er sånne folk jeg vil ha; upretensiøse, som viser initiativ og ikke viker for å ta ansvar for kundens ve og vel.

I tillegg til god kompensasjon og gode rammebetingelser, mener Fosse det er viktig at de ansatte får stor grad av frihet, blant annet når det gjelder valg av oppdrag.
–  De ansatte jobber ute hos kundene hele tiden. For at de skal være ansatt her, må vi ha noe ekstra å tilby som gjør at medarbeiderne ønsker dette fremfor alternativene. Vi har hyppig kontakt med konsulentene for å være sikre på at hverdagen fungerer og at de trives i oppdraget. Hverken kunden eller vi er tjent med feil mann på feil plass.

- Vi ser på de ansatte som mennesker, ikke ressurser

RELASJONSBYGGING
Selv om de ansatte i Ensō ikke møter hverandre på daglig basis, er ledelsen opptatt av at alle skal føle seg hjemme i organisasjonen. I tillegg til å gjøre selve hovedkontoret til en møteplass, innebærer dette både faglige samlinger og sosiale arrangementer–med og uten følge. Ved også å inkludere familiene ønsker selskapet å bidra til at det knyttes enda tettere bånd mellom medarbeiderne.

–  Vi jobber mye med å bygge relasjoner og tillit. At vi klarer å få inn så mange dyktige folk, tror jeg henger sammen med måten vi møter folk på allerede fra vi snakker med dem første gang. Det er viktig for oss at folk føler seg hjemme når de kommer til oss. Det samme gjelder i kundemarkedet. Vi bygger relasjoner. Det handler ikke om oss og dem, men hva vi kan få til i fellesskap. Vi er avhengige av tillit for at kunden kommer til oss når de trenger hjelp.